Struhařov u Mnichovic

08.01.2024

Struhařov u Mnichovic:

Výměra:6.539m2. Parc.č: 328. Číslo LV: 322. Katastrální území Struhařov

Vývoj cen pozemků v zastavitelném území:

2017 Pozemky v zastavitelném území: 600,-Kč/m2 – 1.200,-Kč/m2

2023 Pozemky v zastavitelném území: 6.000,-Kč/m2 – 10.000,-Kč/m2

Občas zde nabízejí pozemky za 23.000 Kč /m2 a ceny nemovitostí zde stále stoupají.

Cena: 369 Kč / m2 (2.412.891 Kč) Odměna: 100.000 Kč