Pozemek Praha 4 – Šeberov

08.01.2024

Výměra: 22.852 m2.

parc.č. 1420/8 – 21.901 m2 orná půda.,

parc.č. 14194 – 393 m2 ostatní plocha,

Parc.č. 1418/47 – 558 m2 orná půda.

Číslo LV: 459. Katastrální území Praha – Šeberov

Vývoj cen pozemků v zastavitelném území v čase:

2018 Pozemky v zastavitelném území: 6.000,-Kč/m2 - 10.000-Kč/m2

2023 Pozemky v zastavitelném území: 18.000 Kč/m2 - 30.000

(Ale už se zde pozemky nabízejí přes 30.000 Kč / m2.)

Varianta A

Cena: 599 Kč / m2 (13.688.348 Kč). Odměna: 600.000 Kč

Varianta B

– koupit jen 55% 

Odměna(stejná jako při Var. A):600.000 Kč

Dle zájmu lze koupit časem zbylých 45% = 10.283,4 m2

Cena při 45% = 10.283,4 m2 a 599 Kč / m2: 6.159.757 Kč