Hřivno u Mladé Boleslavi

08.01.2024

K Chotětovu Hřivno, k.ú. Hřivno

LV 235, p.č.: 434/1,  Výměra 42538 m 2


Cena: 279 Kč/m2   Odměna pro zprostředkovatele : 300.000 KčPozemek o celkové výměře 42 538 m2 leží v ideální rovině na kraji obce.

Má tvar obdélníku o stranách cca 300 m x 140 m. Dvěma stranami přímo navazuje na obecní asfaltové komunikace, je

tedy skvěle dosažitelný po celé jižní a západní hraně. Sousedí bezprostředně s původní zástavbou a je v těsné

blízkosti zástavby nové. Inženýrské sítě jsou v dosahu. Parcela má výbornou polohu, je v rovině a veškeré

inženýrské sítě jsou v dosahu. Parcela není určena jako městská zeleň, není zde význačné ochranné pásmo, ani nemá

vysokou bonitu. Do budoucna tedy nic nebrání změně jeho využití na stavební pozemek, který by logicky navázal na

výstavbu stávající. Komerční pozemky, ani orná půda, kromě prakticky nepoužitelných parcel uprostřed větších lánů se zde již nabízejí.